معلومات آخرین
Home / مختلف / شپکین تیمافیی تیمافییویچ

شپکین تیمافیی تیمافییویچ

شپکین تیمافیی تیمافییویچ (5. 3. 1885، خوتار سیمیمیچنыی، ستنیتسة ویرخنیکاندروچینسکیی حاضره ویل. راستاو-22. 3. 1943، راستاو دان) ، لشکرکش ساویتی، ژنرال-لییتیننت (1940). از عایلة کزک دان. اعضای پرتیة کمونیستی از س. 1938. س. 1922 کورسهای عالی آکادمی، 1935 آکادمی حربی به نام م. و. فرونزی را ختم کرد. س-های 1922-24 فرمانده دیویزیة سواره، بعدتر انسپیکتار ارمیة سوارة آکروگ حربی سیبری غربی. از س. 1926 کامندیر بریگدة 7-ام مخصوص سوارة ترکستان در تاجیکستان (س. 1932 به دیویزیة 20-ام سواره تبدل گردید). اشتراکچی فعال نیست و نابود کردن دسته‌های باسمه‌چییان فوزیل مخصوم و ابراهیم‌بیک (1931). اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی (1941-45). با 4 آردین بیرق سرخ و آردین کوتوزاو (درجة 2) مکافاتانیده شده است.

ه. یه. ویشنیوسکیی.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …