معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / سنگچینک

سنگچینک

سنگ‌چینک، ماشین س ا ن گ چ ا ن ی، ماشین آویزه یا پریسّیپییست، که هنگام تازه کردن زمین خواجگی قشلاق، راهسازی، ساختمان گیدراتیخنیکی و کارهای دیگر برای چیدن سنگ استفاده می‌برند. سنگ‌چینک سنگ وزنش تا 10 تانّه را با قوّة تراکتور یا با یاری فشنگ دوکیتفه کشیده می‌برارد. برای کافتن و به واسطه‌های نقلیات بار کردن سنگ سنگکاوک بارکننده‌ای را به کار می‌برند، که سنگ وزنش 10 تانّه را کنده، 3 تانّه را به واسطه‌های نقلیات بلندیشان تا 2 متر بار می‌کند. سنگهای ‌اندازه‌اشان میده و میانه (دیمیترشان از 12 تا 65 سانتی‌متر و وزنشان 20-30 کیلوگرم) را روی زمین با ماشین اکگ1-0، 6 (رسم) و شانه‌ای میغوندارند، که آنها را گرفته به باردان ماشین می‌پرتاید. بعد پُر شدن باردان ماشین را به جای بارفُرآری کشیده می‌برند. اکپ-0، 6 در یک ساعت 2-3 متر3 سنگ میغوندارد. سنگ وزنش تا 250 کیلوگرم را با سنگ‌چینک اکس-0، 7، که کاوش دندانه‌دار دارد، غنداشته، از صحرا بیرون کشاندن ممکن است. اکس-0، 7 در یک ساعت 0، 8-1، 0 متر3 سنگ میغوندارد. سنگهای میده (دیمیترشای 5-30 سانتی‌متر) را با ماشین حرکتش متّصلس میغوندارند، که برای جدا کردن سنگ از خاک مکانیزمهای مخصوص دارد. برای از زمین کشاندن سنگ از لیجة بارفرار و پریسیپسماسول (اقتدارش تا 6 تُن) استفاده مسکنند.

در بارمان

Инчунин кобед

samolyot

سمالیات

سمالیات، اپّرت پریش محرک و بالدار وزنینتر از هوایت، که برای پرواز در اتمسفره تعیین …