معلومات آخرین
Home / اسپورت / شمشیر

شمشیر

شمشیر، سیف، شاف، قیلیچ، سلاح جنگی سربازان را گویند؛ در اسپورت یراق سردی را نامند، که با آن مسابقه‌های شمشیر‌بازی گذرانیده می‌شود. شمشیر همچون واسطة جنگ در اثرهای کلاسیکان فارس-تاجیک توصیف شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

ustodi-varzish

وستاد ورزش

وستاد ورزش، در ا.ج.ش.س. عنوانهای زیرین اسپورتی تأسیس شده‌اند: 1) استاد اسپورت ا.ج.ش.س.، سال 1935 …