معلومات آخرین
Home / مختلف / سلیماو عاقل امورزاقاویچ

سلیماو عاقل امورزاقاویچ

سلیماو عاقل امورزاقاویچ (24. 12. 1928، تاشکینت) ، خادم دولتی و پرتیوی ساویتی. از عایلة خذمتچی. اعضای کپسّ از سال 1957.
ینستیتوت پالیتیخنیکی تاشکینت را ختم نموده است (1950). دکتر علمهای تکنیکی
(1981). سالهای 1954-1965 اسیستنت، معلم کلان، داتسینت کفیدره، جا‌نشین دیکن، دیکن فکولتیت مکانیکی، کاتب کامیتیت پرتیوی، پراریکتار انستیتوت پالیتیخنیکی تاشکینت. از آگوست 1965 جا‌نشین مدیر و از 1966 مدیر شعبة علم و دانشکده‌های عالی کم پک ازبکستان، 1970-1983 کاتب کم پک ازبکمستان بود. دسامبر 1983 سلیماو رئیس پریزیدیوم ساویت عالی رسّ ازبکستان انتخاب شد. جا‌نشین ریان پریزیدیوم ساویت عالی ا.ج.ش.س. (1984). اعضای کم و اعضای بیورای کم پک ازبکستان (از اکتبر 1970). وکیل سعیزدهای 24-26-ام کپسّ. دیپوتت ساویت عالی ا.ج.ش.س. (دعوت 11) و رسّ ازبکستان (دعوتهای 7-11). با آردین روالوتسیة اکتبر، 4 آردین بیرق سرخ محنت و مدالها مکافاتانیده شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …