معلومات آخرین
Home / مختلف / شخس سوّم

شخس سوّم

شخس سوّم، در حقوق، اشتراکچیان مرافعة گرجدنی را گویند، که به نتیجة بحث بین دعواگر و جوابگر منفعت حقوقی دارند.

 

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …