معلومات آخرین
Home / مختلف / سخی میرزا ابوطالب کاشانی

سخی میرزا ابوطالب کاشانی

سخی میرزا ابوطالب کاشانی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، شاعر تاجیک (عصر 16). تذکره‌نویسان سخی را اساساً شاعر غزلسرا قلمداد کردند. این دو بیت نمونه‌ای از میراث ادبی اوست:
منمایی خویش را به کسی غیر من، که زود
در چشم بوالهوس نظر پاک می‌خلد.
راه طلب، سخی، به ادب، که از شتاب
در راخ شعله نشتر خاشاک می‌خلد.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …