معلومات آخرین
Home / مختلف / سغانی چغانی

سغانی چغانی

سغانی چغانی (1181-1252) ، عالم و لغت‌نویس فارس-تا-جیک. شرق حالش معلوم نیست. سغانی مؤلف لغتهای «مجمع-ال-بهرین» (12 جلد) و «ال-عباب-از-ظاهر» (20 جلد) می‌باشد. با این لغت در پیشرفت لیکسیکاگرفیة عرب قصّة سزاوار گذاشته است. لغت‌نویسان ثانی، از جمله، مؤلف فرهنگ «ال-قاموس-فیروز-آبادی (عصر 14) ، یوسف مغربی و دیگر از لغت دوّم سغانی استفاده برده‌اند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …