معلومات آخرین
Home / مختلف / سفالک بامپوشی

سفالک بامپوشی

سفالک بامپوشی، مصالح بناکارییست، که از گل پخته، آمیختة ریگ و سیمان و ریگ و آهک تییار می‌کنند. سفالک بام‌پوشی گلی، سمنتی و سلیکاتی (وابسته به مصالح) ، موج-مانند و هموار (وابسته به شکل و اصول پریسّانی) می‌شود. بعزش سفالک بام‌پوشی را رنگ و بار داده، برای آریش بنا هم استفاده می‌برند، مستحکمی، آتش‌برداری، سردیبرداری، آب‌ناگذری و کم‌خرجی (تعمیر دوری را طلب نمی‌کند) از برته-ریهای سفالک بام‌پوشی به حساب می‌روند. به با این همه سفالک بام‌پوشی نسبتاً وزنین و مورت است. غفسی سفالک بام‌پوشی عادتاً 8-12 ملّیمیتر بوده، 1 متر2 سطح بام را با 15-16 دانه سفالک موجمانند یا 36 دانه سفالک هموار می‌توان پوشانید. استواری سفالکهای موجمانند به وزن آنها وابسته است. سفالکها را از مصالح بناکاری محلی تییار می‌کنند.
. غ. طاهراو، ا. و. عبدالله‌اف.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …