معلومات آخرین
Home / علم / سفر

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. در این ماه عربها خانه‌های خود را خالی گذاشته، به جنگ می‌رفتند، از این جاست، که این ماه سفر نام گرفته است. موافق عقیده‌های دینی سفر بی‌خاصیتترین ماه به شمار رفته، معتقدان دین و آیین در ظرف این ماه به یگان کار خیر دست نمی‌زده‌اند. سفر مثل ماههای دیگر سالشماری قمری خیجری هر سال 10 روز پیشتر می‌آید. موافق معلومات آخرین سفر به 26 دسامبر 1978-1924 ژانویه 1979 راست آمد. م. رحیم‌اف

در بارمان

Инчунин кобед

سفویه

صفویّه یکی از سلسله‌های تصوّف را گویند، که در دورة حرکت پیروان مذهب شیعه (عصر …