معلومات آخرین
Home / مختلف / سفراف رحمان

سفراف رحمان

سفراو رحمان (5. 8. 1930، دیهه شاهرجب ریان بلجوان) ، نویسندة ساویتی تاجیک. اعضای پرتیة کمونیستی اتّفاق ساویتی کمونیستیچیسکیه پرتیه ساویتسکاگا سایوزه کپسّ از سال 1960. خادم خذمت‌نشان‌دادة مدنیّت ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان. (1980). در آموزشگاه پیدگاگی (1946-1948) و انستیتوت معلمی کولاب (1948-1950) تحصیل و در ریان دنغره معلمی کرده است. سال 1951 به صف ارمیة ساویتی دعوتشد و سال 1977 به استعفا برآمد. شعبة غایبانة فکولتیت تاریخ انستیتوت پیدگاگی به نام ترس گریگاریویچ شیوچینکای دوشنبه را ختم نمود (1964). پس از خدمت حربی سالهای 1978-1979 در انستیتوت تاریخ آکادمی فنهای ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان کار کرده است. از سال 1979 کارمند بیورای ترغیبات و تشویقات ادبیات بدیعی اتّفاق نویسندگان تاجیکستان می‌باشد. فعالیّت ایجادی سفراو از اوّل سالهای 1970 شروع شده است. او کارنمایهای فرزندان خلق تاجیک سفر امیرشایف (پاوست حجّتی «سفر امیرشایف»، 1973؛ پیسة «سفر امیرشایف»، 1974) ، داملاّ عزیزاو (پاوست «فرزند سرزمین من»، 1978، به زبان روسی) و سعیدقول توردییف را (پاوست «قهرمان وخش و دنیپر»، 1981) در اساس حجّتها به طور بدیعی تصویر نموده است. با مدال-ها و گرماتة فخری پریزیدیوم ساویت عالی ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان مکافاتانیده شده است. از سال 1978 عضو اتّفاق نویسندگان اتّفاق ریسپوبلیکه‌های ساویتی سوسیالیستی سایوز ساویتسکیخ ساتسیلیستیچیسکیخ ریسپوبلیک. ادبیات: ن ا ز ر ا ا و ر. ، پاسدار خاطره‌ها، گزیتة «ادبیات و صنعت»، 23 فوریه، 1984؛ پیستیل تدجیکیستنه. دوشنبه، 1981.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …