معلومات آخرین
Home / مختلف / رابیة بلخی

رابیة بلخی

رابیة بلخی رابیه بنت کعب قزداری (سال تولد و وفاتش نامعلوم) ، شاعرة فارس-تاجیک (عصر 10). معاصر رودکیست. از قبیلة قزدار شهر بلخ. پدرش کعب قزداری اصلاً عرب بوده، رئیسی آن قبیله را به عهده داشت. در نزد استادان خصوصی صرف و نحو، علم شعر و ادب و غیره را آموخته است. به دو زبان-فارس و عربی شعر می‌گفت. روایتی هست، که او به بیکتاش نام غلام برادرش-حارث عاشق شده، ولی عاشقیش به ناکامی انجام یافت. شیخ فرید‌الدّین عطّار در منظومة «الهینامه» از عشقی رابیة ناکام قصّة شورانگیزی را آورده است، که در اساس آن نویسندگان معاصر چندین اثرهای ادبی درموی آفریده‌اند. رضاقلی‌خان هدایت نیز داستان رابیه را به رشتة نظم کشیده، آن را «گلستان ارم» نام نهاده است. به قول محمّد عوفی رابیة بلخی «بر نظم تازی قادر و به شعر پارسی بغایت ماهر» و به گفتة رضاقلی‌خان هدایت «در حسن و جمال و فضل و جمال یگانة روزگار» بوده است. از او تا زمان ما 80 بیت شعر رسیده است. از این ابیات پیداست، که رابیة بلخی شاعرة نازکخیال، دلباختة زیبایی‌های طبیعت بوده، پیوسته عشق و احساسات بلند انسانی را ستایش کرده است. رابیة بلخی شاعرة غزلسراست. از غزلهای او تپش قلب شاعرة عاشق‌پیشه، سوزش دل، عذاب هجران و امید وصل و ناله‌های دلخراش به گوش می‌رسند. شعرهای او ریخته و پخته و دارای صنعتهای بلند بدیعی یند.
اس .: در کیت .: اشعار هم‌عصران رودک، استالین‌آباد، 1958.
ن. قهّاراوه.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …