معلومات آخرین
Home / مختلف / ریزیروور

ریزیروور

ریزیروور (فرنسویگیزیگوای، از لاتینی گیزیگوا-نگاه می‌دارم) ، ظرفهای کلان‌حجمیند برای نگاه داشتن مایعات (آب، نیفت و محصولات آن، محلولهای تیخنالاگی و غیره) و گازها. ریزیروورها را روی‌زمینی و زیرزمینی از آهن، آهنوبیتان، چوب (برای استفاد‌ن کوتاه‌مدّت) شکلش سیلندری، پریزموی، کوروی می‌سازند. شکل سیلندری‌اش بیشتر معمول است.

در سیستم تأمین آب بیشتر ریزیروورهایی استفاده می‌شوند، که از مصالح بناکاری مصنوع تییار کرده شده‌اند. ریزیروورهای حجمشان تا 2-3 هزار م3-را (برای آب) مدوّر و بیش از 5-6 هزار م3-را راست‌کنجه ساختن صرفه‌ناکتر می‌باشد. وابسته به تعیینات و نوع مادّة ذخیرشونده ریزیروورها را نه گرمی و نمی ازالیتسیه نه-موده، دیواره‌های درونیشان را روکش می‌کنند (مثلاً، با مصالح کیسلاتبردار). ریزیروورها با غولبه‌های داخل و خارج، سرپوشها، گیرا  نردبانها، گرمکنک، کلپنهای محافظ، آلات صافکاری، ارمتوره، سویهسنجها و غیره جهازانیده می‌شوند. نگرید، گونبار.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …