معلومات آخرین
Home / مختلف / ریسمان

ریسمان

ریسمان، تار پخته و چندیریست، که از پخته، ابریشم و غیره رشته‌اند. ریسمان از یک نخ تافته شده را یک‌جنسه و ریسمان از دو و زیاده خیل نخ تافته شده را آ م ا خ ت ا می‌نامند. حالا ریسمان آمیخته بیشتر استفاده می‌شود. وابسته به تعیینات ریسمان را به درجة گوناگون می‌پزانند. مثلاً، برای بافت متاع ریسمان اساسی (تار) بیشتر، ریسمان پود کمتر، ریسمان بافت تریکاتج از آن هم کمتر پخته کرده می‌شود. از نخهای ابریشم، کپران و دیگر نخهای شیمیایی ریسمان آمیخته تییار می‌کنند. ریسمان یک‌جنسة از کپران تییارشده در صناعت جرابّافی استفاده می‌شود. ریسمان را غیر از نخهای بافندگی از کاغذ، کوچوک، اسبیست و غیره حاصل می‌کنند. همة نوعهای نامبرشدة ریسمان اشیای خام صناعت بافندگی حساب می‌شه-وند. امّا ریسمانهای در ساحه‌های دیگر خواجگی خلق (دوزندگی، کشیده‌دوزی، عطّاری، جرّاحی و غیره) استفاد‌شونده نیز موجودند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …