معلومات آخرین
Home / مختلف / ریپرادوکسیه

ریپرادوکسیه

ریپرادوکسیی (از لاتینی ری… تکراراً و لاتینی رگابیسا-حاصل می‌کنم) ، 1) کوچانیدن و زیاد کردن نسخة تصویرهای گوناگون (رسم، صورت، نقشه، حجّت و غیره). با اصول فاتاگرفی و پالیگرفی اجرا می‌شود. 2) روبرداری رسم، مصوّره یا صورت فاتاگرفی توسط چاپ. ریپرادوکسییی، که مضمون و خصوصیتهای دیگر ابژکت را به طور عنیق انعکاس می‌نماید، ریپرادوکسیة فکسیمیلی نامیده می‌شود عادتاً ریپرادوکسیه با مجموع رنگهای نسخة چاپ‌شده، اصول چاپ (آفسیتی، عمیق، فاتاتیپی و غیره) ، بعضاً علاوه به این با مصالحی، که در آن نقش ابژکت ثبت شده است (در کاغذ بوردار، تُنُکه، کالینکار، سیلافن و غیره) ، فرق می‌کند.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …