معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / ریلی وقت

ریلی وقت

ریلی وقت، ریلییست، که تحویل تأثیرات را از یک عضو به دیگر عضو آلت اتوماتی یا از یک آلت به آلت دیگر به مهلت مطلوب تأخیر دهد. ریلی وقت اساساً از قسمقای تأثیر‌پذیر (هنگام آمدن سیگنال ریلی را به کار می‌‌اندازد) ، تأخیر‌دهنده (تقویل سیگنال را به مهلت مطلوب نگاه می‌دارد) و اجراکننده (تأثیرات را به ابژکت ادارشونده می‌گذراند) عبارت است. ریلیهای اصول تأخیر‌اندازشان الکتری، پنیومتیکی، مگنیتی، مکانیکی، الکترومیخنیکی، تیرمیکی و گیدرولیکی موجودند. ریلی وقت را بیشتر در دستگاههای اتوماتی استفاده می‌برند.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …