معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / ریفرکتار در استرانامیه

ریفرکتار در استرانامیه

ریفرکتار، در استرانامیه، تلسکوپی را نامند، که در آن تصویر جرمهای منیر (آفتاب، ستاره‌ها و غیره) توسط انکسار شعاعهای روشنایی در ابژکتیو لنزوی حاصل می‌شود (نگرید، نقشه). بار اوّل گ. گلیلیی (1609) استفاده برده است.

برای حاصل کردن تصویرات خوش‌صفت در ریفرکتار شیشه‌های مخصوص را استفاده می‌برند و مقدار لنزه‌ها را زیاد می‌کنند. کلانترین در جهان ریفرکتار در رصدخانة استرانامید ییرک (شتتهای متّحدة امریکا) عمل می‌کند؛ دیمیتر ابژکتیوش 1 متر است.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …