معلومات آخرین
Home / مختلف / رسدخانة mapoغa

رسدخانة mapoغa

رسدخانة mapoغa، از مشهورترین رصدخانه‌های عصر 13 بود، که در شهر مراغة ایران تحت راهبری منجّم معروف تمام شرق نصیر‌الدّین طوسی (1201-1274) ساخته شده است. بنا به معلومات تذکره‌های تاریخی بیش از 50 نفر منجّمان معروف، از جمله معین‌الدّین عوردی، قطب‌الدّین شیرازی، نجم‌الدّین قزوینی، فخر‌الدّین اخلاتی، فخر‌الدّین مراغی، یحیی ابن محمّد مغربی، جمال‌الدّین بخارایی در رصدخانة مراغه کار و ایجاد کرده‌اند. رصدخانه از اسباب و افزار آن زمانه زاتولهلقه (کورة ارمیلّیری) ، سودس فخری (سیکستنت) ، تربیع (کود­رنت) داشت. نتیجه‌های علمی ر. م. در“زیج ایلخانی” (به نام خولگوخان، نبیرة چنگیزخان) ثبت شده است. آثار علمی عالمان مکتب علمی مراغه پایة انکشاف استرانامیة عصرهای منبعده گردید.

x. عبدالله‌زاده.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …