معلومات آخرین
Home / مختلف / رمزی اصفهانی

رمزی اصفهانی

رمزی یسفهانی (سال تولد و وفاتش نامعلوم) ، شاعر عصر 16 فارس-تاجیک. معلومات: ترج و-میهالی در بارة رمزی اصفهانی خیلی کم است. تذکره‌نویسان از او همچون شاعر غزلسرای دور، یکی از بزرگان شهر اصفهان یاد می‌کنند. در دُم وفات کرده است. اشعار پراکندة رمزی اصفهانی در تذکره‌ و بیاضها ثبت گردیده است. این ابیات از اوست:

تا زلف به روی سمن آن سیمتن انداخت،

اتش به دل نافة مشک خوتن انداخت.

ز قامت و رخسار توش شرم نیامد،

ان کس، که نظر جانب سر و سمن انداخت.

***

سوالی کردم از لعل لبت، ن-آمد جواب از تو،

جواب من بده آخر، گناه از من صواب از تو.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …