معلومات آخرین
Home / مختلف / رمن چندرسیکخره وینکته

رمن چندرسیکخره وینکته

رمن (raman) چندرسیکخره وینکته (7. 11. 1888، تیروچّیرپّل-21. 11. 1970، بینگلور و) ، فی­زیک هند. پسر معلم کالج. در انیویرسیتیت مدرس (1903-1907) تحصیل نموده است. سالهای 1907-1917 در دیپرتمینت ما­لیه ادای خذمت داشت و در این زمان در لبارتاریة اسّاسیتسیة ترقّیات علم هندوستان (که سانیتر در تشکیل آن رمن سهم بزرگ گذاشته بود) تدقیقات علمی برد. سالهای 1917-1933 در انیویرسیتیت کلکوتّه کار کرد. سال 1925 با دعوت اف ا.ج.ش.س. به اتّفاق سا­ویتی تشریف آورد. از سال 1933 پروفسور و دیرکتور انستیتوت علم، از سال 1947 دیرکتوره انستیتوت تدقیقات علمی رمن در بنگلور و. پرزیدنت اف هندوستان (از سال 1934). تدقیقات علمی رمن اساساً به آپتیکه، اکوستیکه، فیزیکة مالیکولوی آیدند. نخستین تدقیقاتهای او به آموختن لپّشهای غیریختّی و پرمیتری بخشیده شده‌اند. سال 1928 (در یک وقت با ل. ا. می‌ندیلشتم و گ. س. لندسبیرگ) پراکنش کامبینتسیانی روشنایی را (یکجایه با ک س. کریشنن) کشف نمود و این حادثه را چون شبیه ایفّیکت کامپتان شرح داد. برای این کشفیات او سال 1930 لوریت مکافات نابیلی گردید.

رمن در ساحة دیفرکسیة روشنایی در موجهای اولترهسدا و فیزیکة کریستلّها نیز کار کرده است. خذمت رمن در انکشاف علم در هندوستان بسا کلان است. اعضای خارجی اف ا.ج.ش.س. (1947) ، لوریت مکافات بینلخلقی لنینی «ب­رای مستحکم نمودن صلح بین خلقها» (1957) می‌باشد.

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …