معلومات آخرین
Home / تکنولوژی / ردیف مسنوی زمین

ردیف مسنوی زمین

ردیف مسنوی زمین (رمز) ، اپّرت پریش کیهانییست، که به مدار نزدیزمینی برآورده شده است. برای در چوتسین مدار حرکت کردن رمز سرعت آن را برابر سرعت یکم کیهانی یا خود از آن هم زیادتر کناندن لازم است. بلندی مینیملی پرواز رمز (پیریگی مدار) 150-160 کم (چنین بلندی برای در اتمسفره فوری برطرف کرد­ن ترمزخوری ضرور است) بوده، بلندی مکسیملی پرواز آن (اپا­گی مدار) صدها هزار کم شده می‌تواند. دور گردش از روی مدار به بلندی میانة پرواز وابسته بوده، از 1، 5 س تا یکچند شباروز را تشکیل می‌دهد. رمز-را در تدقیقات علمی و حلّ مسئله‌های عملی استفاده می‌برند (مثلاً، رمز-ا علاقه، رمز-ا ماتیارالاگی، رمز-ا نویگتسیانی، رمز-ا گیادیزی و غیره). کشتیهای کیهانی پیلاتدار و ستنسیه‌های مداری نیز منسوب رمز-اند.

در بارمان

Инчунин кобед

samosval

سماسول

سماسول، ماشین خودریز، اتومبیل، پریسیپ یا نیمپریسیپ بارکشیست، که خود بارش را خالی می‌کند. سماسول …