معلومات آخرین
Home / جغرافیا / پیروگیها

پیروگیها

پیروگیها، ملّتیست در پیر و، که بیشتر از دورگه‌های اسلشان اسپنی و هندی تشکّل یافته است. پیر و تقریباً نصف اهالی مملکت را تشکیل می‌دهند (قریب 8، 5 ملن، 1978)؛ اساساً در موضعهای نزد ساحل و کوهی اند زندگی می‌کنند. دینداران کتالیکند. به زبان اسپنی، که در ترکیب آن کلمه‌های زبانهای هندیان امی­ریکه (خصوصاً کیچوه) زیادند، گپ می‌زنند. هندیان به مدنیّت مادّی و معنوی پیر و نیز تأثیر کلان رسانیده‌اند. نیگ. نیز پیر و.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …