معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / پشینکا لیانید نیکیتیچ

پشینکا لیانید نیکیتیچ

پشینکا لیانید نیکیتیچ (تولدش 20. 2. 1936، ش. تیرسپال، رسّ مالد .) ، شاعر ساویتی روس. از عایلة خذمتچی حربی. اعضای کپسّ از سال 1964. در اوّل جنگ بزرگ و­تنی

(1941-1945) به تاشکینت آمد. انستیتوت دولتی پیدگاگی شهر تاشکینت را ختم نمود (1959). سالهای گوناگون در گزیته و جرنلهای ازبکستان، اکراینه و تاجیکستان کار کرد. از سال 1970 کاتب مسئول جرنل «پمیر».

مولّیف مجموعة اشعار «مملکت پرّندة کبود» (1971) ، پا­ویست حجّتی «کتاب دشت» (1974، در موضوع از خود نمودن زمینهای نوکارم) ، مجموعة داستان و بلّده‌های «مید آ ن ا پتاوسکیی» (1078) ، «سخنهای عادّی» (1983) ، کتاب آچیرکهای  «در دامان آفتاب» (با همراهی م. ملّاجاناو. کییف، 1980). سناریو فیلمهای حجّتی «زمین من، اشت»، «پراتیواگز برای مرد سواره» و غیره به قلم او گه‌الّوق دارد. بسیار اثرهای م. میرشکر، مؤمن قناعت، لایق. ب. صابر، ساربان، ش. یادگاری و دیگران را به زبان روس ترجمه کرده است. شعرهایش به زبانهای تاجیکی، اکراینی، ازبکی، فرنسوی و پا­لیکی ترجمه شده‌اند. از سال 1973 عضو این ا.ج.ش.س..

در بارمان

Инчунин кобед

bozgasht

بازگشت

بازگشت در تصوّف اصل (کلمه)-ا شمم از اصول (کلمات)-ا هشتگانة وضعکردة ‌خواجه ‌عبدالخالق غجدوانی، که …