Home / مدنیت و صنعت / پرتوی شیرازی

پرتوی شیرازی

پرتوی شیرازی (سال تولد نامعلوم-وفات 1523) ، شاعر فارس-تاجیک. از جریان زندگی‌اش معلوماتی دسترس نیست. پرتوی شیرازی معاصر و دوست جلال‌الدّین دوانی بوده است. پس از وفاتش او را در پهلوی قبر شیخ سعدی به خاک سپرده‌اند.

پرتوی شیالزی شاعر توانا بوده، در غزل و مثنو مهارت خوب داشته است. از ایجادیاتش یک دیوان و «ساقی‌نامه» باقیست. اشعارش ساده و روان و دلنشین است. متله‌ای از غزل او:

مه را به جور چو کُشتی، وفا چه فایده دارد،

کنون، که جان به لب آمد، جفا چه فایده دارد.

اجادیات پرتوی شیرازی مورد آموزش قرار نگرفته است.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّد شیبانی

‌محمّد شیبانی-شیبانیخان (1451-1510، نزد مرو) ، اساس‌گذار سلالة شیبانیان (از سال 1500). از اولاد شیبان، …