معلومات آخرین
Home / مختلف / پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا

پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا

پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا (پکپ) ، سال 1934 در سعیزد 1-م تأسیس یافت. در سعیزد پراگرمّة پرتیه قبول کرده شد، که آن وظیفة انکشاف دادن حرکت روالوتسیانی کارگری و ضدیمپیریلیستی را به میان گذاشت. سال 1946 سعیزد فوق‌العادة پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا پکپ استو پرتیه و سعیزد 4-ام پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا پکپ پراگرمّة نو پرتیّه را قبول نمود. پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا پکپ برای متّحد نمودن تمام کووه‌های دموکراتی، که طرفدار استقلالیّت مملکت می‌باشند، مبارزه می‌برد.

هیت وکیلان پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا پکپ در مجلس مشورتی بینلخلقی پرتیه‌های کمونیستی و کارگری (1969، مسکو) اشتراک کرد. پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا پکپ حجّتهای در این مجلس قبول‌شده را معقول دانست. ساخت پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا پکپ به پرنسیبهای سینترلیزم دموکراتی اساس یافته است. آرگن عالی پرتیه-سعیزد، در بین سعیزدها-کامیتیت مرکزی و کمیسیون سیاسی. کاتب ژنرالی-خون ب. پیریس. آرگن مرکزی پرتیة کمونیستی پوارتا-ریکا پکپ گزیتة هرماهة «پوابلا».

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …