Home / علم / پرسیک

پرسیک

پرسیک (از اختصار کلمه‌های پرلّکس-اختلاف منظر و سیکنده-ثانیه) ، واحد استرانا­می مسافه. پرسیک مسافه‌ای است، که از آن نیمدیمیتر مدار زمین تدت کنج 1″ نمایان است یا مسافه‌ای است تا ستاره، که پرلّکس آن به 1″ ب­رابر می‌باشد. اشارتدپ پس یا پک. 1 پس=3. 260 سال روشنایی=3، 0857x خیو، و م.

در بارمان

Инчунин кобед

موخمّد ابن بابای سمرقندی

موخمّد ابن بابای س­مرقندی     (سال تولد و وفاتش نامعلوم) ، عالم و فقیه عصر 16 …