معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / پنت سومیترپندن

پنت سومیترپندن

پنت سومیترپندن (20. 5. 1900، کوسن، آکروگ الماره-1978) ، شاعر هند و. به زبان هند می‌­نوشت. در پیروی ر. تکور و نویسندگان رمانتیک اروپایی اثر ایجاد کرده است. شعرهای لیریکی دورة جوانی‌اش (مجموعه‌های «گنجه‌ها”، 1928؛ «نغمة زنبور عسل»، 1932) از مهر و محبّت به وطن و حسس وطن‌دوستی سرشارند.

در نظم سالهای 30 (مجموعه‌های «انجام عصر»، 1936؛ «صدای عصر»، 1939) عصر تأثیر غایه‌‌های پیشقدم به مبارزه برای آزاد شدن از ظلم و استبداد اجتماعی و مستملکوی دعوت می‌کرد. در این دوره زبان و اسلوب پنت به زبان خلق خیلی نزدیک گردید. سالهای 40-50 با تأثیر نظریات م. ک. گند در ایجادیات پنت رویة گم­نیزم رواج یافت.

توجّوه او به غایه‌‌های دگرگونسازی سوسیالیستی جمعیت در مجموعة «نورهای زرّین” (1947) ، پیسه‌های منظوم «قلّه‌های نقره‌فام» (1951) ، «رسّام» (1952) افاده یافته‌اند. در ایپاپیّه «دیر خلایق» (1964) پنت تجربة حیاتی و ایجادیش را به طور فلسفی جمع‌بست کرده است. چندی از صحیفه‌های داستان به توصیف کامیابیهای ا.ج.ش.س. بخشیده شده‌اند. پنت سال 1961 جایزة آکادمی ادبیات هندوستان را گرفته است.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …