معلومات آخرین
Home / مختلف / پنجشاخه

پنجشاخه

پنج‌شاخه، چارشاخه، سه‌شاخه، اسباب دهقانی. پنج‌شاخه چوبین و آهنین می‌شود. پنج‌شاخة چوبین از سه قسم عبارت است: دسته، تختچة به دسته پیوست و شاخه‌ها. دسته از چوب بید (درازی‌اش 150-180 سم) ، شاخه‌ها (درازیشان 28-33 سم) از چوب سخت (زرنگ، فرق، ارغه‌ای، زردآلو و غیره) تییار کرده می‌شوند.

شاخه‌ها را از سوراخیهای مخصوص تختچه گذرانیده، به دسته با تسمة چوب یا چرمی می‌بندند. این نوع پنج‌شاخه را برای باد کردن خرمن اس­تیفاده می‌برند. برای برداشتن بند غلّه، علف یا بار کردن پارو پنج‌شاخة آهنی صناعتی را به کار می‌­برند

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …