Home / مختلف / پیوستهای آرگنیکی الیومینیی

پیوستهای آرگنیکی الیومینیی

پیوستهای آرگنیکی الیومینیی، پیوستهای شیمیاییی، که در مالیکوله‌اشان بند الیومی­نیی-کربن (ا1-س) دارند. پیوستهای آرگنیکی الیومینیی پرّه rjal و ناپرّه r2a1x یا ralxj می‌شوند (در این 40 r-سن3، س2نب، سون8 و ش x-گلاگن، or یا ن). الیومینییتریلکیلها rjal (r–سنز، cfhs و ر .) مادّه‌های مایع بی‌رنگ بوده، از تأثیر آکسگین و ن­می ویران می‌شوند. برای همین هم با آنّه در محیط گازهای انیرتی کار می‌کنود. پیوستهای آرگنیکی الیومینیی  با ایفیر، امین، تیاافیر و فاسفینها به ریکسیه درآمده کامپلیکسهای تیترادری حاصل می‌نمایند. این گو­نه کامپلیکسها تا درجه‌ای فعالند، که در آکسگین هوا می‌سوزند. پیوستهای آرگنیکی الیومینیی پیوستهای آرگنیکی الیومینیی را از رویی ریکسیة زیرین ها­سیل می‌کنند:

بسانگوگ+21+3mg 2 (س*ن5) 31++3imgbr2.

پیوستهای آرگنیکی الیومینیی در صناعت همچون کتلیز­تار پلیمریزسیة عالیفینّا و اینچنین برای استحصال الیومینیی خالص استفاده می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

موقنّع

موقنّع (سال تولد نامعلوم-وفات 783) ، لقب هاشم اب-ن حکیم-پیشوای شورش خلقهای آسیای میانه به …