Home / مختلف / پیوستهای کلانمالیکوله

پیوستهای کلانمالیکوله

پیوستهای کلانمالیکوله، پیوستهای شیمیاییی، که مالیکولخایشان از صدها و هزارها اتم عبارتند. صفت خاص اکثر پیوستهای کلانمالیکوله، که آنها را پلیمرها نیز می‌نامند، همین است، که در مالیکولة آنها تکرار سلسله‌ها بسیار است. نگرید نیز پلیمرها.

در بارمان

Инчунин кобед

payvand

موغجپیوند

موغجپیوند، یک نوع پیوند؛ به نهال خسک مُغجة نوع بهترین درخت میوه را پیوند می‌کنند. …