Home / مختلف / پیوستجاغها

پیوستجاغها

پیوستجاغها (tetraodonti-formes) ، یک قطار ماهیهدای استخوان-دار را گویند، که استخوانهای جاغ بالا (mxjo با همدیگر پیوست شده‌اند (نامشان نیز از همین جاست)؛ درازی تنشان از 4 سانتی‌متر (خال­لریتیدها) تا 2، 5 متر و زیادتر (ماه-ماهی) می‌شود.

قریب 100 نمود پیوستجاغها، که به 11 عایله متّحد می‌ش­وند، معلوم بوده، آنها در آبهای تراپیکی و سوبتراپیکی همة اقیانوسها زندگی می‌کنند. غذای اساسی پیوستجاغها جانوران بی‌مهرة قعر اقیانوسها و بعضاً آبسبزها می‌باشند. بسیار نمودهای پیوستجاغها زهرناکند، زیرا ترکیب بعضی عضوهایشان مادّة زهرناک-تیتراداتاکسین دا­رند.

در بارمان

Инчунин кобед

موقنّع

موقنّع (سال تولد نامعلوم-وفات 783) ، لقب هاشم اب-ن حکیم-پیشوای شورش خلقهای آسیای میانه به …