معلومات آخرین
Home / جغرافیا / پختکار در ولایت لنین‌‌آباد

پختکار در ولایت لنین‌‌آباد

پخته‌کار، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق به نام ز. شریف‌اف ریان کانی‌بادام، ولایت لنین‌‌آباد. تیرّیتاریة کالخوز «کامّو­نیزم». از پخته‌کار تا مرکز ساویت قشلاق 3 کیلومتر، تا ریان 22 کیلومتر؛ راه آسفالتپوش. اهالی‌اش 820 نفر. (1981) ، تاجیکان و ازبکها. دیهه مکتب 8-ساله و پونکت طبّی دارد. ساحة اساسی خواجگی-پخته‌کاری. زمینها از ک­نل کلان فرغانه و به واسطة نساسها از دریای سر آبیاری می‌شوند.

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …