Home / مدنیت و صنعت / په-دی-دی

په-دی-دی

په-دی-دی (فرکی، pas de deilx-رقص دوکسه) ، نام یکی از شکلهای معمول موسیقی و رقصی در بلیت. از قسمهای زیرین: برآمد عمومی-ادجیا (رقص دوکسة لیریکی) ، الّیگ را-دو وریسیه (رقص یکّة رقّاص و رقّاصه) و کاده (رقص یکجایه خاتموی) عبارت است.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّد شیبانی

‌محمّد شیبانی-شیبانیخان (1451-1510، نزد مرو) ، اساس‌گذار سلالة شیبانیان (از سال 1500). از اولاد شیبان، …