معلومات آخرین
Home / زیست شناسی / پساراپتاز

پساراپتاز

پساراپتاز، یک نوع کسلی خارشک هیوانات. کسلی را کن­های جنس psoroptes به وجود می‌آرند. به پساراپتاز گوسفند، اسپ، گاو، خرگوش و اینچنین بسیار هیوانهای وحشی گرفتار می‌شوند. جایهای کنپخشکردة پوست خارش کرده، مال با دندان می‌کند و مویش می‌ریزد. جای لوچ پوست سخت و شخشول می‌شود. هیوان کسل لاغر شده از خوراک می‌ماند. پساراپتاز اساساً در زمستان و اوّل بهار (وقت سیرپشم شدن مال) روی می‌دهد. کنة مادینه 40-60 تخم می‌گذارد. پساراپتاز در نتیجة پرورش یکجایه چاروای سالم و کسل پهن می‌شود. کسلی را از روی علامتهای کلینیکی و تفتیش لبارتاری مویین می‌کنند.

چاره‌های مبارزه: از بدن هیوان، خانه و انجامها و چراگاه نیست کردن کنه‌ها.

د .: دوبینین و. ب. ، چیساتاچنыی کلیش، اخ بیولوگیه، ورید و سیلسکام خازییستوی، می‌رы پرافیلکتیک ا بار­بы س نیم، م. ، 1954.

در بارمان

Инчунин кобед

safedaho

سفیده‌ها

سفیده‌ها، پراتیینها، مادّه‌های آرگنیکی کلانمالیکولة طبیعیی را گویند، که از امیناکیسلاته‌ها ترکیب یافته در ساخت …