معلومات آخرین
Home / مدنیت و صنعت / پرالاگ

پرالاگ

پرالاگ (یونانی prologos-سرسخن؛ دیباچه، آغاز) ، پیشگفتاریست در اثرهای بدیعی و درموی، که مضمون عمومی و واقعه‌های اساسی اثر را انعکاس می‌نماید. مثلاً، پرالاگ در «فوست» گیاتی، «دون کیشوت» سیرونتیس، درمه‌های شکسپیر، شیل­لیر و غیره. پرالاگ در دراماتورگیة دوره‌های عتیقه، عصرهای میانه واهیا موقع کلان داشت. در دوره‌های منبعده ادیبان از پرالاگ به طور گوناگون استفاده کرده‌اند. پرالاگ از مقدّمة مقرّری فرق داشته، همیشه با بدیعیت آراسته می‌باشد.

در بارمان

Инчунин кобед

سرخانه

سرخانه، قسم اوّل سرود، که به اندازة یک بیت متن سرود اجرا می‌شود. بعضاً سرخط …