معلومات آخرین
Home / علم / پرینسپ گیویگینس و فرینیل

پرینسپ گیویگینس و فرینیل

پرینسپ گیویگینس و فرینیل، اصول تقریبی حلّ مسئله‌ها عاید به پهن‌شوی موجها، مخصوصاً موجهای روشنایست. تعریفش: در یک نقطة فضا، که به آن در لحظة مویین موجی رسیده است، در نوبت خود منبة موجهای کوروی المنتاری می‌شود. احاطگیر این موجهای نو در لحظة دیگر وقت سطح موجیی را تشکیل می‌دهد. فرانت موجی باشد، در نتیجة انتیرفیرینسیة موجهای المنتاری حاصل می‌شود، که از طرف نقطه‌های سطح موجی ‌افکنده شده‌اند.

 

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …