معلومات آخرین
Home / علم / پالیوینیلتسیتت

پالیوینیلتسیتت

پالیوینیلتسیتت، یک نوع پلیمر سنتزی، حاصلة پلیمریزتسیة وینیلمیتت. مادّة سخت بی‌رنگ و بی‌زهر؛ مسّة مالیکوله‌اش وابسته به شرایط حاصل کردن آن از 10 000 تا 1500 000 می‌شود؛ در اکثر حل‌کننده‌های آرگنیکی (به غیر از آب، بنزین و روغنهای مینیرلی) حل می‌شود. حرارت نرمشوی‌اش پست (26-28°س) بوده، نهایت چسپان است. پالیوینیلسیتت را در نتیجة پلیمریزتسیة ردیکلهای آزاد مانامیر در محلول، ایمولسیه یا سوسپینزیه حاصل می‌کنند و آن را در شکل دانه-دانه (شدّه) ، دیسپیرسیة آبی یا محلول (لاکها) استحصال می‌کنند. پالیوینیلسیتت را برای سنتز اسپیرتی پالیوینیل و پالیوینیلستلها، رنگهای ایمولسیانی، شیریشهای چوب، کاغذ، پوست، متاع، استحصال فرشهای بیترکیش و غیره استفاده می‌شود.

 

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …