معلومات آخرین
Home / مختلف / پالیوناو اوگینتی دمیترییویچ

پالیوناو اوگینتی دمیترییویچ

پالیوناو اوگینتی دمیترییویچ (12. 3. 1891، سمالینسک-25. 1. 1938) ، زبان‌شناس شرق‌شناس و ادبیات‌شناس ساویتی. شاگرد ا. ا. بادوان دی کورگگینه و ل. و. شیربه. اعضای کپسّ از سال 1919. انیویرسیتیت پتربورگ و آکادمی عملی شرق را تمام کرده است (1912). از سالت 1917 مدیر شعبة مملکتهای شرق کمیسریت خلقی کارهای خارجی بود. از سال 1919 پروفسور انیویرسیتیت پیتراگرد. سال 1921 کارمند کامییتیرن، سپس تا سال 1926 پروفسورت انیویرسیتیت آسیای میانه (تاشکینت). سالهات 1926-1929 پروفسور انستیتوت شرق‌شناسی، خادم علمی انستیتوت خلقهای شرق، انستیتوت زبان و تفکر مسکو. سالهای 1928-1929 به مقابل «تعلیمات نو عاید به زبان» ن. یه. مرّ برآمد. از سال 1929 در مؤسسه‌های علمی سمرقند، تاشکینت و فرونزی کار کرد. پالیوناو اساساً به تدقیق فونتیکة تاریخی زبان ژاپنی، مسئله‌های گرمّتیکة زبان ختایی، ترنسکریپسیة کلگمه‌های ژاپنی و ختایی، گرمّتیکة مقایسوی، پااتیکه و متدیکة تعلیم زبانها، اینچنین زبان‌شناسی عمومی («مدخل زبان‌شناسی برای مکتبهای عالی شرق‌شناسی»، 1928) مشگول شده است. پالیوناو یکی از اوّلین محقّقانیست، که دایر به متدیکة تعلیم زبان روسی در مکتبهای غیریروسی اثرها ایجاد کرده است. در اثرهای پالیوناو تدقیق زبان تاجیکی و شیوه‌های آن جای مخصوص دارد.

اس .: وّیدینی و یزыکازننی دلیه واست تاکاویدنыخ وزاو، ل. ، 1928: زه مرکایستسکایی یزыکازننی، م. ، 1931؛ ستت پا آبشیم و یاыکازننی و، م. ، 1968.

ه. د .: ا و ا ن آ و ویچ. و. ، لنگویستیچیسکی وزگلیدы ا. د. پالیوه‌نوه. «واپراسы یزыکازننی‌ام، 1957، م 3؛ متریالы کانفیرینتسی، در مجم .؛ اکتولыنыی واپراسы ساوریمینّاگا یزыکازننیه ا لنگویستیچیسکایی نسلیدی ا. د. پالیوه‌نوه، ت. 1، سمدرکند، 1964.

ه. گاربچیوسکیی.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …