معلومات آخرین
Home / علم / پالیراید

پالیراید

پالیراید، فیلتر پالیریزتسیانی پرده‌های تُنُک شفّافی را گویند، که روشنایی پالیریزانیدنشده را به روشنایی خطّن پالیریزانیدشده تبدل داده می‌تواند. (نیگ. پالیریزتسیة روشنایی).

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …