Home / مدنیت و صنعت / اشیق مولانا

اشیق مولانا

عاشق مولانا کمال‌الدّین بخارایی (سال تولد نامعلوم-وفات 1552، بلخ) ، شاعر فارس-تاجیک. زادگاهش بخارا. عاشق از دانشمندانی بود، که تمام عمر شامهای عقلی و نقلی آموخته است. عاشق در شعر طبع روان داشته، قصیده و غزل و رباعی را استادانه می‌گفته است.

ز روی اشاره‌ سرچشمه‌های ادبه هلالی مثنوی «شاه و گدا ”-را در نز-د عاشق خوانده، یکچند بیتی را، که عاشق آن وقت بدیهتاً گفته بود، به مثنوی‌اش داخل کرده است. عاشق خط نستعلیق را خوب می‌نوشته است. اشعار پراکندة عاشق در تذکره‌ و بیاضها به نظر می‌رسند.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّدزمان نقاش

‌محمّدزمان نقاش (سال توّلود و وفاتپش نامعلوم) ، موسوّیها آخر اسری  16-اوّل عصر 17 فارس. …