Home / مختلف / اش توپّه

اش توپّه

آش توپّه، یک نوع طعام تا­جیکیست. برای تییار کردن آش توپّه خمیر را سخت آشورده (1-2 تخم خم می‌‌اندازند) ، کمی دم می‌دهند. خمیر را تا 1، 5-2 ملّیمیتر تُنُک کرده، به اندازة برش 5 سانتی‌متر و درازی‌اش 15 سانتی‌متر تسمه-تسمه می‌بورند. پس، نمی آن را گریزانده، در آب نمکدار پخته می‌گیرند.

در ظرف دیگر گوشت میده ریزه کردن گوسفند یا گاو را با پیاز، سبزی و پا­میدار در روغن بریان می‌کنند. سپس، از بالایش کمی آب انداخته می‌جوشانند. اندکی پیش از پختن به آن کرتاشکه، نخود، قلنفور و ادویات همراه کرده، پیازداغ یا قی­له تییار می‌نمایند.

اش توپّه را اگر آبدار باشد، در کا­سه، بی‌آب باشد، در طبق کشیده، به رویش قیله و کبودی می‌‌اندازند. در ظرف علی‌حده جرغات یا قیماک می‌دهند.

اش توپّه در ناحیه‌های علی‌حده نامهای گوناگون دارد. مثلاً، در وادی زرافشان ل ا خ چ a ، در قراتیگین، حصار و یغناب توپّه‌کشک، در

دیگر موضعها ت و پّ ا ت آ ی و غیره می‌نامند.

در بارمان

Инчунин кобед

paralogizm

موغالته

موغالته (عربی به غلط انداختن، گمراه کردن) ، پرلاگیزم، خطای منطقی بی‌غرض و غیریچشمداشت. مغالطه …