معلومات آخرین
Home / مختلف / اردینتورة کلینیکی

اردینتورة کلینیکی

آردینه‌تورة کلینیکی، در ا.ج.ش.س. شکل عالی تکمیل اختصاص دُختُران در مکتبخای عالی طبّی، انستیتوتهای تکمیل اختصاص و مؤسسه‌های تدقیقات علمی. سال 1946 تأسیس یافته است. به آردینه‌توره، چون قاعده، دُختُران تا 35-ساله، که ستج کا­ریشان از 3 سال کم نیست، از روی کانکورس قبول کرده می‌شوند.

تعلیم از روی پلنهای اندیویدولی می‌گذرد. آردینه‌تاران کارهای طبابتی و پرافیلکتیکی را در حجم 50% معیار کار دُختُران اجرا می‌­کنند، آنها ستیپیندیه می‌گیرند. مهلت تعلیم 2 سال. به تمامکننده‌های آردینه‌توره شهادتنامه داده می‌­شود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …