معلومات آخرین
Home / علم / اردینته

اردینته

اردینته (از لاتینی ordinatus-مرتّب) ، یکی از کااردینته‌های دیکرتی نقطه است، که با حرف و اشارت می‌شود. نگرید سیستم کااردینته‌های دیکرت.

در بارمان

Инчунин кобед

سفر

سفر (عربی-تهی، خالی) ، ماه دوّم سالشماری قمری هجری، که از 30 روز عبارت است. …