معلومات آخرین
Home / مختلف / اردین شمشیرداران

اردین شمشیرداران

آردین شمشیرداران، تش­کیلات نیمیسی دینی کتالیکی و ریسریست. رسمش «برادران لشکر عیسی» نام داشت. سال 1202 با مقصد ضبط نمودن نزدیبلتیکة شرقی تأسیس یافت. نام عنعنوی آردین شمشیرداران از شمشیر سرخ صلیب‌دار در لباس سفید شمشیرداران تصویریافته برمی‌آید. استو آردین شمشیرداران در اساس استو تمپلییرها ترتیب داده شده است.

بیواسیته به اپیسکاپ ریگه اطاعت می‌کرد. ابتدای عصر 13 به مقابل خلقهای نزدیبلتیکه یورشهای صلیبی تشکیل کرده، بسیار زمینهای نزدیبلتیکة شرقی را تصرّف نمود. سال 1207 پپة ریم سه‌یک این زمینها را متعلّق ملک آردین شمشیرداران  دانیست. آردین شمشیرداران به حدود کنیزی پالاسک cap درآورده، به ناوگاراد و پسکاو تخدید کرد.

سال 1234 کنیز ناوگاراد یراس­لو وسیوالاداویچ در نزدیکی دیرپت (ترتوی حاضره) به آردین شمشیرداران  ضربة هلاکت‌آور زد. سال 1236 قوّه‌های متّحدة لیتوانیها و زیمگلها در نزدیکی سولی (حاضره شیولیه لیتوه) آردین شمشیرداران را پرّه تارمار کردند. باقیماندة آردین شمشیرداران سال 1237 با آردینه تیوتان متّحد شده، در نزدیبلتیکة شرقی آردین لوان را تشکیل نمود.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …