معلومات آخرین
Home / مختلف / اموزیشگاههای کسبهای تکنیکی

اموزیشگاههای کسبهای تکنیکی

آموزشگاههای کسبهای تکنیکی، مؤسسه‌های هنرآموزییست، که از تمامکنندگان صنفهای 8-م و مکتبخای میانه متخصصان کسبهای تکنیکی تی­یار می‌کنند. سال 1958 تأسیس یافته‌اند.

تمامکنندگان صنف 8 در آموزشگاههای کسبهای تکنیکی معلومات میانه می‌گیرند کسب و هنر می‌آموزند و بعد به کارخانه‌های صناعتی رفته کار می‌­کنند. آموزشگاههای کسبهای تکنیکی شهری (گپت و) و قشلاقی (سپت و) می‌شوند. آموزشگاههای کسبهای تکنیکی شهری برای کارخانه‌های صناعتی ساختمان، نکلیات، علاقه، خذمت میشی، آموزشگاههای کسبهای تکنیکی قشلاق برای ساحه‌های خواجگی قشلاق کدر (میخنیزتار، چارواپرور، گاوجوش، زنبور عسل‌پرور، سبزه‌وات‌کار و غیره) تییار می‌کنند. به طلبگانی، که با بهای اعلی خوانده‌اند و انتظام خوب داشتند، بعد ختم آموزشگاههای کسبهای تکنیکی دیپ­لام اعلی داده می‌شود و گیرندة این دیپلم برابر آنهایی، که مکتب میانة معلومات عمومی را با مدال طلا ختم نموده‌اند، امتیاز دارد.

اموزیشگاههای کسبهای تکنیکی به تمامکنندگان درجة انختیساس (رزرید، کلسّ، کتیگا­ریه) می‌دیخد و این درجه برای کار در تمام کارخانه، مؤسسه و تشکیلاتهای ا.ج.ش.س. حجّت است.

در ا.ج.ش.س.، از جمله در ریسپوبلیکة ساویتی سوسیالیستی تاجیکستان شمارة آموزشگاههای کسبهای تکنیکی سال تا سال می‌افزاید. سال تحصیل 1982-83 در ریس­پوبلیکه 68 آموزشگاخ، از جمله 34 آموزشگاههای کسبهای تکنیکی شهری، 24 آموزشگاههای کسبهای تکنیکی قشپلاقی، 9 آموزشگاه تکنیکی و غیره وجود داشته، در آنها 30260 نفر خواننده تحصیل می‌کرد.

در بارمان

Инчунин кобед

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی

سفی ابوالعلا عبدالمؤمن جاروتی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، لغت‌نویس فارس-تاجیک (عصر 15). در …