معلومات آخرین
Home / جغرافیا / اکروگ اوطانامی بریتهای اگه

اکروگ اوطانامی بریتهای اگه

آکروگ اوطانامی بریتهای اگه، در هیت ولایتی   چیتة رسفسر. 26 سپتامبر 1937 تشکیل شد­ست. در جنوب شرقی زبیکلیه واقع است. مساحت 19، 0 هزار کیلومتر2. اهالی‌اش 69 هزار نفر (1979). اهالی محلی بریتدها، اینچنین روسها، اکراینها، تاتارها. آکروگ به 3 ریان مأموری تقسیم شده، 3 پتش دارد. مرکزش-پتش اچینسکایی.

            طبیعت. سطحش اساساً کوهسار. از جنوب غرب به شمال شرق قطارکوههای سطحش هموار چیرسکیی، دور، ماگایتویی (نقطة بلندترینش کوهی الخنه‌ای، 1663 متر) متوازی طول کشیده‌اند.

در جنوب همواری تپّه‌دار نزد آنان (بلندی‌اش 700-800 متر) جایگیر است. اقلیمش کانتینینتی شدید. تابستانش گرم و زمستان خنک. حرارت میانة ژوئیه از «16 تا 20 سیلسیه، ژانویه-22-26“سیلسیه سالانه 300-500 ملّیمیتر. دریای کلان  انان (شاخابهایش الیه، اگه). در جنوب کولهای خرد زیاد دارد.

در غرب کوهها خاک خاکستررنگ یخبسته و خاکستری جنگلی برتری دا­رد. خاک همواریها کربنتی و دارچینی و سیاه. در پستیها رس-تنیهای بیابانی، در دشتا شوره، در دامنه‌های تپّه‌ها علفهای گوناگون می‌روید. در دامنه‌های شمال قطارکوهها و در بلندیهای 1000-1100 متر جنگلزار (خدنگ، درختان سوزن‌برگ و غیره) موجود.

            خواجگی. در اقتصادیات آکروگ خواجگی قشلاق رل مهم می‌بازد. علفزار و چراگاهها 2/5 قسم تیرّیتاریة آکروگ را تشکیل می‌نمایند. ساحة اساسی خواجگی قشلاق پرورش گوسفند مهینپشم است. پرورش چاروای گوشت و شیرده و اسپ، در جنوب پرورش اشتر ترقّی کرده است. از غلّه‌دانه گندم و جو، جودار و زراعت خوراک چاروا کشت می‌شود. سال 1978 آکروگ 25 کالخوز و 6 ساوخاز داشت. سرشمار چاروا (به حساب هزار cap 1978): گاو 77، خوک 13، بز و گوسفند 913.

سنات اساساً با کارکرد محصولات خواجگی قشلاق مشغول است. در غرب چوب تییار می‌کنند. کارخانه‌های صناعت چوبگری در اره-الیه، دولدورگه، اگینسکایی، ماگایتویی واقع‌اند. کامبینت معدنتازکنی آرلاوسکیی در اق-تیسادیات آکروگ رل کلان می‌بازد. شبکة راه آهن ترقّی کرده است. درازی راه اتومبیلگرد 970 کیلومتر.

            ساختمان مدنی. در سالهای حاکمیت ساویتی خط بریتی به وجود آمد. سال تحصیل 1978/79 در مکتبهای معلومات عمومی 17، 3 هزار، در مکتبهای میانة مخصوص 0، 3 هزار طلبه می‌خواند. آکروگ 49 کتابخانة عامّوی، 61 کلوب، زیاده از 76 دستگاه فیلمنمایشدیهی داشت. سال 1979 آکروگ 111 دُختُر، 454 کارکنان میانة طبّی و در بیمارخانه‌ها 750 کت داشت.

گزیته‌های آکروگی: «اگы اقاپ» («حقیقت اگیش»، از سال 1930، به ز­بان بریتی) و «اگینسکیه پروده» (از 1930 به زبان روسی) نشر می‌شوند.

          

در بارمان

Инчунин кобед

دیهة سفیدشهرک

سفیدشهرک، دیهه‌ای است در ساویت قشلاق لاهوتی ریان خاولینگ، ولایت کولاب. تیرّیتاریة ساوخاز به نام …