Home / مدنیت و صنعت / اکاهشر کشمیری

اکاهشر کشمیری

آکاهشر  کشمیری آقا‌محمّدشاه (1879، بنارس-1935، لاهور) ، دراماتورگ و شاعر هند و. به زبانهای اردو و هندی می‌نوشت. در بوارس تحصیل کرده است. سالهای 90 زیر تأثیر دراماتورگ و شاعر مهدی حسن احسان لکهنوی به ایجاد درمه‌ها به زبان اردو شروع نمود؛ نخستین درمه‌اش-«آفتاب محبّت» (1897). در ایجادیات آکاهشر  کشمیری تأثیر دراماتورگیة انگلیس مشاهده می‌شود.

و یکی از نخستین مترجمان درمه‌های شکسپیر و دیگر دراماتورگهای غرب به زبان اردو می‌باشد. آکاهشر  کشمیری  در پیسه‌هایش از سیوجیت دره-مه‌های شکسپیر و سیوجیتهای ویدی و پُرانی استفاده می‌کرد. سّینریة چند فیلم هندی به قلم آکاهشر  کشمیری تعلق دارد. «هور ترکی»، «سوردس»، «عشق زن»، «خون سفید»، «تبعید سیته» از چوملة درمه‌های مشهور آکاهشر  کشمیری می‌باشود. غزل و داستانهای آکاهشر  کشمیری («تشکّر، اوراپه»، «موج زمزم»، «مناجات») از غایه‌‌های وتودوستی سرشارند.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّد شیبانی

‌محمّد شیبانی-شیبانیخان (1451-1510، نزد مرو) ، اساس‌گذار سلالة شیبانیان (از سال 1500). از اولاد شیبان، …