Home / مدنیت و صنعت / اهی هرویی

اهی هرویی

آهی هرویی (سال تولد و وفات نامعلوم) ، حافظ، بستکا­ر عصر 15 فارس-تاجیک. زادگاهش هرات بوده، در بخارا فوتیده است. در ابتدا معیشتش را از کسب نانوایی تأمین می‌کرد. صنعت موسیقی را از هنرمندان زادگاهش، مخصوصاً از استاد شادی، پسر او غلام شادی آموخت. آهی هرویی بیشتر بر اشعار ابدورّهمای جامی سرود می‌گفته است. او به اصول «ترک-ضرب»، «ترانة راست پنجگاه» را (بر متن جامی) تصنیف کرده است.

اهی هرویی بعد هرات را فتح نمودن عبدالله‌هخان شیبانی به بخارا آمد. در این جا توسط سنع­ت خوب اجراکنندگی‌اش شهرت پیدا کرد. در اصول «ضربول-فتح» به مقام «عراق» سه اثر مکمّل تصنیف کرده، به شاگردانش بابای جنگی و ‌خواجه ‌همزه می‌بخشد. مؤلف چندین صوت، عمل، نقش، پیشرو، کار نیز بود­ست.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّد شیبانی

‌محمّد شیبانی-شیبانیخان (1451-1510، نزد مرو) ، اساس‌گذار سلالة شیبانیان (از سال 1500). از اولاد شیبان، …