Home / مدنیت و صنعت / اهنگ «نخچیرگان»

اهنگ «نخچیرگان»

«نخچیرگان»  شیکار، شکارگاه) ، 1) آهنگ مراسمی قدیمیست. یکی از آهنگهای سیگانة باربد مروی. 2) شعبة سازی در «هشتمقام». 3) گشة سازی در «دوازده‌مقام»، که در شعبه‌های «نهاوند» و «همایون» عمل داشت.

در بارمان

Инчунин кобед

باقی خمدانکی

باقیی خومدانکی شاعر تاجیک (عصر 16). در سمرقند تولد یافته، زندگی و ایجاد کرد­ست. موافق …