اهنگ

اهنگ، نغمه، نوای موسیقیست. آوازهای با طرز و اسلوب مویین جایگیرشده‌ای، که اساس یگان اثر موسیقی را تشکیل داده، ساخت پردوی، گرمانیه، ضرب، وزن و جزءهای کامپازیسیة موسیقی را با هم متّقید می‌نمایند.

اهنگ عادتاً به رکنهای شعر موافق آمده، واسطة اساسی ساختن ترکیب نغمه و نوای مویین به شمار می‌رود. در موسیقی خلقهای فارس-تاجیک پارچه‌های نوای موسیقیی را، که دارای متن می‌باشند، آهنگ می‌نامند. در موسیقی هند آوازهای موسیقی را آ ه ا ن گ ا ت می‌نامند. در بین خلق آهنگ به معنای سرود، مقام، نوا نیز کار فرموده می‌شود.

در بارمان

Инчунин кобед

‌محمّد شیبانی

‌محمّد شیبانی-شیبانیخان (1451-1510، نزد مرو) ، اساس‌گذار سلالة شیبانیان (از سال 1500). از اولاد شیبان، …