Home / علم / ایتولکورسی

ایتولکورسی

ایتولکورسی (از عربی آیت-چارپایه برای نشستن، صندلی) ، یکی از آیتهای قرآن را گویند، که از روی اعتقاد دینی بلاگردان بوده است. مثلاً، اگر کس آن را پیش از خواب خواند، گویا ترس و وهم دفع می‌شده است.

در بارمان

Инчунин кобед

موخمّد ابن بابای سمرقندی

موخمّد ابن بابای س­مرقندی     (سال تولد و وفاتش نامعلوم) ، عالم و فقیه عصر 16 …